BloggTränare

Idrottsforskning 2018 – Dag 1

Idrottsforskning 2018

Igår Måndag (15/10 2018) inleddes den två dagar långa konferensen “Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott” i Stockholm. Bakom eventet står Centrum för idrottsforskning (CIF) som i år fyller 30år. Under de två dagarna kommer vi att få se och höra om det senaste inom idrottsforskning för barn- och ungdomsidrott samt för elitidrottare.

Bland föreläsarna finns bland annat namn som:

 • Jean Côté. PhD Queens University,  Ontario, Kanada.
 • Kari Fasting. Professor, Norges idrettshøgskole.
 • Henrik Zetterberg. Professor, Göteborgs universitet.
 • William Apró. näringsfysiolog och medicine doktor i medicinsk vetenskap.
 • PG Fahlström. Lektor vid institutionen för idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

 

Sammanfattning av Keynote från Jean Côté. 

Jean Côté startade dagen starkt med en presentation som bland annat handlade om hur vi som ledare kan utvärdera oss själva, och varandra, för att utveckla vår effektivitet och kvalitet. Detta går under rubriken “Coach-Athlete Relationships”. Han presenterade tre huvudgrupper av mätpunkter för en tränares nivå och kompetens. Dessa tre grupper är:

 1. Professionell kunskap – kunskap om specifikt ämne
 2. Interpersonell färdighet – förmågan att kommunicera med andra
 3. Intrapersonell färdighet – förmågan att självreflektera och utvärdera sig själv

Detta är alltså tre områden en tränare eller ledare kan vara mer eller mindre kompetent inom, och det är blandningen mellan dessa som gör oss alla unika. Jean poängterade värdet av de två nedre, och menade att de ofta kan vara förbisedda vid bedömning av en tränare. Ett sätt att tänka på det kan vara att det inte spelar så stor roll hur mycket en tränare KAN om sin idrott, om denne inte kan KOMMUNICERA med sina adepter så når inte kunskapen fram. Och kan tränaren inte REFLEKTERA sig själv och utveckla sina svagheter så blir det väldigt svårt.

Med vetskap om detta, genomförde Jean och en grupp kollegor en studie kring tränarutbildnignar, CDP (Coach Development Programs), där de såg en stor brist inom utbildningarna.

“Lack of CDPs focus on coaches’ interpersonal and intrapersonal knowledge and behaviors”

Många förbund och organisationer fokuserar alltså sina utbildningar kring professionell kunskap kring den specifika idrotten, och inte på punkt 2 och 3, som är minst lika viktiga. För att utveckla detta gjordes flera studier av en grupp australienska forskare kring användandet av Transformational Leadership för idrottstränare. De såg stora framgångar i sina studier, både på kort och lång sikt, tränarna kommunicerade bättre med sina adepter och de nådde större framgång även senare under säsongen.

Transformational coaching kan beskrivas i fyra dimensioner:

 1. Idealized influence – Idealiserat inflytande – Att vara en god förebild
 2. Inspirational Motivation – Inspirerande motivation – Att Inspirera och motivera
 3. Intellecual Stimulation – Intellektuell stimulans – Att utmana och uppmuntra eget tänkande
 4. Individualized Consideration – Individuell omtanke – Att se varje adept som en individer

Dessa fyra har sedan specificerats till 11 mer specifika punkter.

 1. Discussing and and modeling pro-social values and behaviors                            Idealized influence
  • Diskutera och visa socialt gynnande värderingar och beteenden 
 2. Showing vulnerability and humility
  • Visa sårbarhet och ödmjukhet
 3. Discussing goals and expectations
  • Diskutera mål och förväntningar
 4. Expressing confidence in athletes’ capabilities                                                                      Inspirational Motivation
  • Uttryck säkerhet och tro för adeptens förmågor
 5. Implementing a collective vision
  • Implementera en kollektiv vision
 6. Providing meaningful and challenging tasks and roles
  • Ge meningsfulla och utmanande uppgifter och roller
 7. Eliciting athelete input
  • Ta fram adepters åsikter
 8. Sharing decision making/leadership resposibilities                                               Intellecual Stimulation
  • Dela beslutsfattande/ledarskapsansvaret
 9. Emphasizing the learning process
  • Betona lärande-processen
 10. Showing interest in atheletes’ feelings and perspectives
  • Visa intresse i adepters känslor och perspektiv
 11. Recognizing athelete accomplishments and contributions                                                 Individualized Consideration
  • Se och uppmuntra adepters prestationer och bidrag

Övning av Intrapersonell reflektion

Sätt dig ner en stund och läs igenom denna lista, försök sedan att skriva ned två eller tre saker som du själv gör för varje punkt, hittar du inget som du gör, eller om du vill utmana dig med något större eller svårare, så kan du skriva ned max två saker som du kan öva på under nästa träning.

Det kan till exempel vara att se varje adept under träningen och bry dig om dem som enskilda personer. Ett annat exempel kan vara att ni tar en stund att diskutera de mål som ni har i laget eller gruppen, så att alla är med på vad målet är, kan stå bakom det och förstår vad det innebär i dagsläget.

 

Lycka till med ert arbete ute i klubbarna, och dela gärna detta inlägg med en kollega eller någon annan som du tror kan ha nytta av att utveckla sitt ledarskap.