Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Fysplanen Sverige hanterar alla personuppgifter i enlighet med GDPR.

De uppgifter vi sparar om dig är:
  • För- och Efternamn
  • Email
  • Telefonnummer
  • Organisation
  • Roll inom organisationen
I vissa fall sparar vi även efter ditt samtycke:
  • Organisationummer
  • Personummer
  • Adress

Vi behåller dina uppgifter i maximalt 12 månader för att kunna följa upp kontakten vi haft.

Det är endast Fysplanen Sverige och godkända 3e parter som har tillgång till dina uppgifter

Radera persondata från våra register